Στο κέντρο εκπαίδευσης υπερήχων χρησιμοποιείται ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως: διαλέξεις, συζητήσεις βίντεο, συζήτηση περιστατικών, προσομοίωση συμβουλευτικής, σάρωση σε προπλάσματα και κυρίως πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικούς ασθενείς.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια λίστα διαλέξεων που μπορείτε να παρακολουθήσετε σε απευθείας σύνδεση, αν έχετε έναν εξουσιοδοτημένο λογαριασμό πρόσβασης.