ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ - ΕΜΒΡΥΙΚΟ DNA (cell free DNA test)

cf dnafree cell dna test

Επανάσταση στις μέρες μας αποτελεί ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος για την παρουσία συγκεκριμένων γενετικών παθήσεων, όπως το σύνδρομο Down. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται και στη μονάδα μας και αφορά σε ανευπλοειδίες των χρωμοσωμάτων 21, 13, 18, X και Y. Σε αντίθεση με τεχνικές όπως η αμνιοπαρακέντηση ή η βιοψία χοριακών λαχνών οι οποίες συνδέονται με μικρό κίνδυνο αποβολής, η εξέταση αυτή πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας δείγμα αίματος από τη μητέρα και επομένως δεν φέρει κανένα κίνδυνο για το έμβρυο. Η αξιοπιστία της μεθόδου είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις συμβατικές βιοχημικές μεθόδους που γίνονται στο αίμα της εγκύου, ωστόσο δεν είναι αντίστοιχη των διαγνωστικών μεθόδων που εφαρμόζονται στη βιοψία τροφοβλάστης και την αμνιοπαρακέντηση, ούτε υπάρχουν οι ίδιες δυνατότητες ελέγχου. Πρόκειται για δοκιμασία διαλογής και όχι διαγνωστική εξέταση με ποσοστό ευαισθησίας ανίχνευσης του συνδρόμου Down >98%. Για το λόγο αυτό, η επιλογή του θα πρέπει να γίνεται μετά από συζήτηση με τον ειδικό ιατρό και σύμφωνα με το σύνολο των ενδείξεων. Σημαντική είναι η αξιολόγηση του κλάσματος εμβρυικού αίματος προς καθορισμό του εξατομικευμένου ρίσκου σε συνδυασμό με το ρίσκο από την εξέταση της αυχενικής διαφάνειας. Το ποσοστό του εμβρυικού DNA στο αίμα της μητέρας διαφέρει σε ποσότητα κατά τη διάρκεια της κύησης, ενώ υπάρχει η τάση να είναι χαμηλότερο σε ποσοστό νωρίτερα στην εγκυμοσύνη. Ο έλεγχος πραγματοποιείται κυρίως σε μονήρεις κυήσεις άνω των 9 εβδομάδων.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΤΟ TEST;

Μπορεί να ελεγχθεί εάν το έμβρυο βρίσκεται σε κίνδυνο να έχει σύνδρομο Down ή μια από τις παρακάτω χρωμοσωματικές ανωμαλίες. Μπορεί επίσης να ελεγχθεί το φύλο του εμβρύου.

Χρωμοσωματικές Ανωμαλίες

 • Τρισωμία 21 (σύνδρομο Down)
 • Τρισωμία 18 (σύνδρομο Edwards)
 • Τρισωμία 13 (σύνδρομο Patau)
 • Τριπλοειδία

Ανωμαλίες Φυλετικών Χρωμοσωμάτων

 • Σύνδρομο Klinefelter
 • Σύνδρομο Triple X
 • Μονοσωμία X (σύνδρομο Turner)

Μικρές Ελλείψεις Χρωμοσωμάτων (Προαιρετικά)

 • Σύνδρομο 1p36 deletion
 • Σύνδρομο Cri-du-chat
 • Σύνδρομο Prader Willi
 • Σύνδρομο Angelman
 • Σύνδρομο 22q11.2 deletion

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ;

Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μονήρεις κυήσεις άνω των 9 εβδομάδων. Περιστατικά κυήσεων μικρότερων των 9 εβδομάδων παρουσιάζουν αυξημένο ποσοστό αδυναμίας έκδοσης αποτελέσματος. Ο έλεγχος γυναικών που έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών δεν είναι εφικτός.

eugenideio gr6

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΗΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΒΙΟΨΙΑ ΧΟΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ
ΕΜΒΡΥΙΚΟ DNA
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ DOPPLER
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 3D-4D
ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ
ΚΥΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΛΙΓΑΜΝΙΟ
ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
ΠΡΟΩΡΗ ΡΗΞΗ ΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΔΥΜΟΣ ΚΥΗΣΗ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΥΗΣΗΣ
ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ
HPV DNA ΤΕΣΤ
ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ
ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΔΡΟΣΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ - ΣΜΝ
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ - ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΠΡΟΠΤΩΣΗ - ΑΚΡΑΤΕΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ - ΘΑΛΑΜΟΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΝΕΑ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΑΦΙΣΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

phone green press md Κλείστε Ραντεβού - 210 7208189