ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο αιματολογικός έλεγχος του 1ου τριμήνου κύησης περιλαμβάνει:

  • γενική εξέταση αίματος
  • ομάδα αίματος και Rhesus
  • ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, τεστ δρεπάνωσης και έμμεση Coombs
  • έλεγχος για ηπατίτιδα B, C και HIV
  • έλεγχος για ερυθρά, κυτταρομεγαλοιό, τοξόπλασμα, σύφιλη

Με τη διάγνωση πρέπει να συστήνεται η χορήγηση φαρµακευτικών σκευασµάτων φυλλικού οξέος κατά το πρώτο τρίµηνο της κυήσεως (προτεινόµενη δοσολογία 400 mcg / ηµέρα) προς πρόληψη ανοικτών βλαβών του νευρικού σωλήνα του εµβρύου (Bαθµίδα Σύστασης Α) και να δίδονται σαφείς οδηγίες πάνω σε θέµατα υγιεινής και διατροφής, προκειµένου να µειώνεται ο κίνδυνος, σχετιζοµένων µε λήψη ακατάλληλης τροφής, λοιµώξεων της µητέρας. Παρεµβάσεις επί του τρόπου ζωής των εγκύων, όπως η διακοπή του καπνίσµατος, τροποποίηση βλαπτικών για το έµβρυο φαρµακευτικών αγωγών που ελάµβαναν και ενηµέρωσή τους για τις αρνητικές επιπτώσεις της λήψης εθιστικών ουσιών και αλκοόλ στην εγκυµοσύνη πρέπει να λαµβάνουν χώρα πολύ ενωρίς, ιδανικά κατά τη συµβουλευτική πριν καν την επίτευξη της κυήσεως.
Η έγκυος πρέπει να ενηµερώνεται εξ΄αρχής (Βαθµίδα Σύστασης Γ) για την καθοριστική αξία των εξετάσεων πληθυσµιακού ελέγχου κατά τον προγεννητικό έλεγχο (έλεγχος για αιµοσφαιρινοπάθειες, έλεγχος χρωµοσωµιακών ανωµαλιών του εµβρύου κατά το πέρας του πρώτου τριµήνου, έλεγχος ανατοµίας του εµβρύου κατά το δεύτερο τρίµηνο). Ο προγραµµατισµός των µαιευτικών επισκέψεων κατά την παρακολούθηση της κυήσεως είναι επίσης βασικός. Σε περίπτωση πρωτοτόκου µε ανεπίπλεκτη οµαλά εξελισσόµενη κύηση, θεωρείται πως 10 επισκέψεις στο Μαιευτήρα – Γυναικολόγο καθόλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης είναι επαρκείς. Εάν πρόκειται για πολυτόκο, τότε οι 7 συνολικά µαιευτικές επισκέψεις για οµαλά εξελισσόµενη ανεπίπλεκτη κύηση είναι, συνήθως, αρκετές.
Ιδανικά, από την πρώτη εξέταση πρέπει να προτείνεται στην έγκυο η διενέργεια των κάτωθι εργαστηριακών εξετάσεων: γενική εξέταση αίµατος (Βαθµίδα Σύστασης Β), καθορισµός οµάδας αίµατος / Rhesus (Βαθµίδα Σύστασης Β) και σε Rhesus αρνητικές γυναίκες έλεγχος Rhesus του συντρόφου και έµµεσος Coombs στον ορό της εγκύου. Εάν διαπιστωθεί αναιµία, η λήψη σκευασµάτων σιδήρου, πέραν της όποιας άλλης διαφοροδιαγνωστικής περαιτέρω προσέγγισης, πρέπει να συσταθεί στην έγκυο (Βαθµίδα Σύστασης Α).
Επίσης, ηλεκτροφόρηση αιµοσφαιρίνης και δοκιµασία δρεπανώσεως πρέπει να πραγµατοποιούνται όσο το δυνατό ενωρίτερα κατά την κύηση όταν πρόκειται για πρωτοτόκο, προκειµένου να ανιχνευθεί φορεία αιµοσφαιρινοπαθειών (θαλασσαιµίας, δρεπανοκυτταρικής αναιµίας). Εάν οι συγκεκριµένες εξετάσεις έχουν λάβει χώρα σε προηγούµενη κύηση δεν απαιτείται επανάληψη. Επί ανίχνευσης φορείας της εγκύου για αιµοσφαιρινοπάθεια απαιτείται αντίστοιχος έλεγχος του συντρόφου.
Γενική ανάλυση ούρων και καλλιέργεια ούρων πρέπει να διενεργούνται ενωρίς κατά την κύηση προς έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία ασυµπτωµατικής βακτηριουρίας που άλλως µπορεί να οδηγήσει σε πυελονεφρίτιδα και αυξηµένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού. Αντιθέτως, καλλιέργεια κολπικού – τραχηλικού εκκρίµατος προς διάγνωση ασυµπτωµατικής κολπίτιδος ή χλαµυδιακής λοίµωξης δεν προτείνεται, καθώς δε φαίνεται ότι η διάγνωση και αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων ελαττώνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού ή αρνητικών γενικότερα επιπτώσεων στην εξέλιξη της κυήσεως (Βαθµίδα Σύστασης Α).
Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες υποστηρίζουν τον ορολογικό έλεγχο της εγκύου ενωρίς κατά την κύηση για ανίχνευση ηπατίτιδος Β (Βαθµίδα Σύστασης Α), HIV (Βαθµίδα Σύστασης Α) και σύφιλης (Βαθµίδα Σύστασης Β). Υπάρχουν συγκεκριµένες αποτελεσµατικές και οικονοµικά οφέλιµες για το σύστηµα υγείας προσεγγίσεις σε περιπτώσεις διαπίστωσης θετικών των ανωτέρω εξετάσεων, ώστε να ληφθούν µέτρα πρόληψης κάθετης µετάδοσης της λοίµωξης από τη µητέρα στο έµβρυο – νεογνό. Επίσης, σηµειώνεται η αξία του ορολογικού ελέγχου της εγκύου, κατά τη διάγνωση της κυήσεως, προς έλεγχο αντισωµάτων κατά του ιού της ερυθράς (Βαθµίδα Σύστασης Β), ώστε σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν είναι ευαισθητοποιηµένη να προφυλαχθεί από επαφή µε οµάδες υψηλού κινδύνου (αναγκαίος ο εµβολιασµός της µετά το πέρας της κυήσεως προκειµένου να προστατευθούν αποτελεσµατικότερα µελλοντικές ενδεχόµενες κυήσεις).

eugenideio gr6

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΗΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΒΙΟΨΙΑ ΧΟΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ
ΕΜΒΡΥΙΚΟ DNA
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ DOPPLER
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 3D-4D
ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ
ΚΥΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΛΙΓΑΜΝΙΟ
ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
ΠΡΟΩΡΗ ΡΗΞΗ ΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΔΥΜΟΣ ΚΥΗΣΗ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΥΗΣΗΣ
ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ
HPV DNA ΤΕΣΤ
ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ
ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΔΡΟΣΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ - ΣΜΝ
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ - ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΠΡΟΠΤΩΣΗ - ΑΚΡΑΤΕΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ - ΘΑΛΑΜΟΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΝΕΑ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΑΦΙΣΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

phone green press md Κλείστε Ραντεβού - 210 7208189