ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑ
Στη Μονάδα Γυναικολογίας, Μαιευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιείται πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή». Το προαναφερθέν μεταπτυχιακό πρόγραμμα οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Η πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος «Μεθοδολογία & πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην τεχνολογία της κύησης» και αφορά την εφαρμογή των υπερήχων στο μαιευτικό προγεννητικό έλεγχο και στη γυναικολογία. Εκτός από την παρακολούθηση και πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις αίθουσες υπερηχογραφημάτων της Μονάδας μας, η εκπαίδευση τους περιλαμβάνει και θεωρητικές διαλέξεις στο αμφιθέατρο του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου.
Η ταυτόχρονη λειτουργία κέντρου εκπαίδευσης στο μαιευτικό και γυναικολογικό υπερηχογράφημα στη Μονάδα μας με πληθώρα εξειδικευμένων περιστατικών και έμπειρο στην εκπαιδευτική διαδικασία προσωπικό εξασφαλίζει το εκπαιδευτικό όφελος των συμμετεχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών.
Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: www.researchreproduction.gr