ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΛΟΠΡΟΣΕΓΚΕΦΑΛΙΑ

Ορισμός : Φάσμα ανωμαλιών διάπλασης του εγκεφάλου κατά τις οποίες συμβαίνει συνένωση των πλάγιων κοιλιών και της τρίτης κοιλίας. Ανάλογα με τον βαθμό βαρύτητας διακρίνονται τρεις τύποι: 1) ο αλοβιακός που είναι ο σοβαρότερος και χαρακτηρίζεται από μονήρη κοιλία και συνένωση των θαλάμων, 2) ο ημιλοβιακός, κατά τον οποίο υπάρχει μερικός διαχωρισμός των κοιλιών και των εγκεφαλικών ημισφαιρίων οπισθίως με ατελή συνένωση των θαλάμων και 3) ο λοβιακός με φυσιολογικό διαχωρισμό των κοιλιών και των θαλάμων, αλλά με απουσία του διαφανούς διαφράγματος. Οι δύο πρώτοι τύποι συχνά συνοδεύονται από μικροκεφαλία και παραμορφώσεις του προσώπου.

Συχνότητα : 1 στις 5.000-10.000 γεννήσεις, αλλά 1 στα 250 έμβρυα. Άρρενα : θήλεα 1:3 στον αλοβιακό, 1 : 1 στον λοβιακό.

Αιτιολογία : Οφείλεται σε αποτυχία αυλάκωσης του πρόσθιου εγκεφάλου εξαιτίας ελαττωματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της νωτιαίας χορδής και του νευροεξωδέρματος κατά την τέταρτη εβδομάδα της ανάπτυξης. Αν και σε πολλές περιπτώσεις ευθύνεται κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία (συνήθως τρισωμία 13) ή μια γεννητική διαταραχή, σε πολλές περιπτώσεις η αιτία είναι άγνωστη. Για την σποραδική, μη χρωμοσωμική ολοπροσεγκεφαλία, ο κίνδυνος επανεμφάνισης είναι 6%.

Υπερηχογραφικά ευρήματα : Στην τυπική εγκάρσια τομή για μέτρηση της αμφιβρεγματικής διαμέτρου υπάρχει μία μονήρης διογκωμένη μεσαία κοιλία, που αντικαθιστά τις δύο πλάγιες κοιλίες ή μερικός διαχωρισμός των κοιλιών. Ο αλοβιακός και ο ημιλοβιακός τύπος συχνά συνδέονται με ανωμαλίες του προσώπου, όπως υποτελορισμός ή κυκλωπία.

Πορεία/Πρόγνωση : Η αλοβιακή και ημιλοβιακή ολοπροσεγκεφαλία είναι ασύμβατη με την ζωή. Τα βαρέως επηρεασμένα νεογνά καταλήγουν εντός 6 μηνών. Ο λοβιακός τύπος συνδέεται με νοητική καθυστέρηση.

 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΗΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΒΙΟΨΙΑ ΧΟΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ
ΕΜΒΡΥΙΚΟ DNA
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ DOPPLER
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 3D-4D
ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ
ΚΥΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΛΙΓΑΜΝΙΟ
ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
ΠΡΟΩΡΗ ΡΗΞΗ ΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΔΥΜΟΣ ΚΥΗΣΗ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΥΗΣΗΣ
ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ
HPV DNA ΤΕΣΤ
ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ
ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΔΡΟΣΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ - ΣΜΝ
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ - ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΠΡΟΠΤΩΣΗ - ΑΚΡΑΤΕΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ - ΘΑΛΑΜΟΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΝΕΑ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΑΦΙΣΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ