Μονάδα Γυναικολογίας Μαιευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής - Ερευνητικό Κέντρο

Αξιότιμοι Συνάδελφοι

Εκ μέρους του Ερευνητικού Κέντρου της Μονάδας Γυναικολογίας, Μαιευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη χαρά να συμμετάσχετε στις νέες επιστημονικές μας εκδηλώσεις με αντικείμενο την Κλινική Έρευνα στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

Οι συναντήσεις μας θα ξεκινήσουν στις 23 Ιουνίου 2016 και θα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Πέμπτη και ώρα 14:00-15:00 στο Αμφιθέατρο του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα παρουσιαστεί το τρέχον ερευνητικό έργο των μελών του Ερευνητικού μας Κέντρου, καθώς και διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες υπό εκπόνηση. Μετά από κάθε παρουσίαση ερευνητικού πρωτοκόλλου θα ακολουθεί συζήτηση και συντονισμός του εκάστοτε υπολειπόμενου ερευνητικού-συγγραφικού έργου, με απώτερο στόχο την δημοσίευση αυτών σε έγκριτα περιοδικά με συντελεστή απήχησης.

Η πρόσκληση μας αφορά -εκτός από το προσωπικό της Μονάδας μας, Ιατρούς, Βιολόγους, Γενετιστές, Μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας, νέους Επιστήμονες, Φοιτητές Ιατρικής, αλλά και καταξιωμένους Επιστήμονες που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην εκπόνηση πρωτότυπης κλινικής έρευνας σε τομείς που άπτονται του αντικειμένου της ειδικότητας της Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

Για τους επιστημονικούς μας συνεργάτες δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής τους στις επιστημονικές συναντήσεις του Ερευνητικού μας Κέντρου, με ειδική πρόσβαση μέσω του προσωπικού τους κωδικού στη ψηφιακή μας πλατφόρμα σύνδεσης.

Ελπίζουμε ότι ο πρώτος κύκλος της νέας επιστημονικής μας εκδήλωσης «Κλινικά Ερευνητικά Πρωτόκολλα» θα αποτελέσει πρόσφορο έδαφος ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου

Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Δ. Βραχνής

 

afisa

Για να δείτε το αναλυτικό φυλλάδιο με το πρόγραμμα σε pdf πατήστε επάνω στην αφίσα.