ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3

Περιλαμβάνει μαθήματα διάρκειας 2-3 ημερών με διαλέξεις και hands-on εργαστήρια. Τα μαθήματα αυτά αποτελούν μέρος του πλήρους προγράμματος στα πλαίσια γνωριμίας του από τους ενδιαφερόμενους. Παρέχεται πιστοποιητικό συμμετοχής.