ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

Περιλαμβάνει προσωπική εξάσκηση στο Κέντρο μας από μία εβδομάδα έως δύο μήνες. Οι συμμετέχοντες εκτελούν υπερηχογραφήματα σε εξεταζόμενες γυναίκες της Κλινικής μας Μονάδας, αλλά και σπανιότερα υπερηχογραφήματα προσομοίωσης σε ειδικά προπλάσματα. Παρέχονται επίσης διαδικτυακές διαλέξεις. Μετά διαδικασία αξιολόγησης απονέμεται πιστοποιητικό συμμετοχής.

10842123 924002987612753 2841688556402021015 o endovaginal ultrasound medical training phantom-2

Κατόπιν συνεννόησης μπορεί να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση σε επιμέρους ενότητες. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να επιθυμεί να εκπαιδευτεί στο υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας και όχι στο β' επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτό τα επιμέρους προγράμματα που παρέχονται είναι:

  • υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας
  • υπερηχογράφημα β' επιπέδου
  • υπερηχογράφημα Doppler
  • υπερηχογράφημα καρδιάς εμβρύου
  • υπερηχογράφημα μέτρησης μήκους τραχήλου
  • γυναικολογικό υπερηχογράφημα (διακολπικό)
  • γυναικολογικό υπερηχογράφημα (διακοιλιακό)