ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όλοι οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ένα εγχειρίδιο και ένα φυλλάδιο σημειώσεων-ημερολόγιο εκπαίδευσης.

log book-2

Η σάρωση πραγματοποιείται με υπερηχογραφικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.

sams 2

Στην ιστοσελίδα μπορεί να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος αναλυτικότερες πληροφορίες και μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά το αίτημά του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail επικοινωνίας), αναμένοντας άμεση ανταπόκριση.

Επίσης ενθαρρύνουμε όσους ολοκληρώνουν την εκπαιδευσή τους στο Κέντρο μας να έρχονται σε επαφή μαζί μας, στέλνοντας μας ερωτήσεις, εικόνες ή ζητώντας πρόσθετες συμβουλές κατά την συνεχιζόμενη άσκηση της υπερηχογραφίας.