ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  • Δεξιότητες Βασικού Υπερηχογραφήματος:

Κλινική ασφάλεια, Φυσικές αρχές, ηχοβολείς και pulse-echo όργανα, εξοπλισμός Doppler, ρύθμιση του μηχανήματος και χειρισμός ηχοβολέων, αρχές σάρωσης, διασφάλιση ποιότητας, νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικό αρχείο, έκθεση αποτελεσμάτων (πόρισμα).

 

  • Δεξιότητες Βασικού Μαιευτικού Υπερηχογραφήματος:

Υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης και προσδιορισμός ηλικίας κύησης, εμβρυϊκή ανάπτυξη, αξιολόγηση αμνιακού υγρού, βιοφυσικό προφίλ, αξιολόγηση πλακούντα, μύλη κύηση.

 

  • Δεξιότητες Εξειδικευμένου Μαιευτικού Υπερηχογραφήματος:

Υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας, υπερηχογράφημα εμβρυικής ανατομίας και συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου (β' επιπέδου), υπερηχογράφημα καρδιάς εμβρύου, παρακολούθηση πολύδυμης κύησης, υπερηχογράφημα Doppler, βιοψία χοριακών λαχνών, αμνιοπαρακέντηση.

 

  • Δεξιότητες Βασικού Γυναικολογικού Υπερηχογραφήματος:

Ανατομία της γυναικείας πυέλου, παθολογία του ενδομητρίου, παθολογία των εξαρτημάτων, διερεύνηση υπογονιμότητας-ωοθυλακιορηξίας, φλεγμονώδης νόσος της πυέλου, έκτοπη κύηση.

 

  • Δεξιότητες Εξειδικευμένου Γυναικολογικού Υπερηχογραφήματος:

Υδροσονογραφία, ελαστογραφία, διαφορική διάγνωση-διερεύνηση πυελικών μαζών, αξιολόγηση και ταξινόμηση εξαρτηματικών μαζών, αδενομύωση-ενδομητρίωση, γυναικολογική ογκολογία, ουρογυναικολογία, συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας.