ΣΤΟΧΟΙ

Είναι κοινή διαπίστωση των ιατρών που υπερηχογραφούν για πολλά χρόνια πόσο σημαντικό και χρήσιμο είναι να τηρούν αρχές δομημένης σάρωσης, όπως αυτές που αποκτώνται μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου πρακτικών μαθημάτων. Μπορούν επίσης να συνειδητοποιήσουν ότι κάποιες διαγνώσεις χάνονται αν η σάρωση δεν είναι συστηματική.

Όσον αφορά την κατάρτιση στο μαιευτικό και γυναικολογικό υπερηχογράφημα, τα περισσότερα σεμινάρια είναι περιορισμένης διάρκειας και με ιδιαίτερα συρρικνωμένο το μέρος της πρακτικής εξάσκησης. Προτεραιότητα μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε συμμετέχοντα, δίνοντας ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή στον καθένα ξεχωριστά. Για αυτό το σκοπό διατηρούμε μικρό το μέγεθος των τάξεων μας και ενσωματώνουμε πραγματική πρακτική (hands-on) εξάσκηση σε εξεταζόμενες γυναίκες σε κάθε μάθημα, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Καθοδηγούμε τους εκπαιδευόμενους μας και τους παρέχουμε τις αιτούμενες γνώσεις και τεχνικές, ώστε να υπερηχογραφούν με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

Καθώς είναι ευθύνη των έμπειρων υπερηχογραφιστών της Μονάδας μας να περάσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε εκείνους που θα είναι μελλοντικά υπεύθυνοι για το επίπεδο της φροντίδας που η Ελληνική οικογένεια πρόκειται να λάβει, το κέντρο παρέχει εκπαίδευση σε διαφορετικές δεξιότητες.