ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1: Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε διακεκομμένα χρονικά διαστήματα;

Απάντηση 1: Παρέχεται αυτή η δυνατότητα κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία και τον Συντονιστή του κέντρου, πχ. παρακολούθηση μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

Ερώτηση 2: Χρειάζεται κάποιος εξοπλισμός που δεν παρέχεται από το κέντρο;

Απάντηση 2: Όλοι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με ιατρική ποδιά και να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι.

Ερώτηση 3: Παρέχεται κάποιο εγχειρίδιο;

Απάντηση 3: Κάθε εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του Κέντρου. Εφόσον επιθυμεί δικό του εγχειρίδιο εκπαίδευσης δύναται να το εφοδιαστεί από τη γραμματεία του Κέντρου με αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση. Απαγορεύεται ρητά η ανατύπωση ή οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή του εγχειριδίου, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς τη συγκατάθεση του Συντονιστή του Κέντρου. Επίσης ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται να καταγράφει στο ημερολόγιο εκπαίδευσης (logbook) τα περιστατικά που έχει σκανάρει με ονοματεπώνυμο της εξεταζόμενης γυναίκας, ημερομηνία, ευρήματα και διάγνωση.

Ερώτηση 4: Αν κάποια μέρα δε μπορώ να παρακολουθήσω την εκπαίδευση;

Απάντηση 4: Γενικά ο εκπαιδευόμενος οφείλει να τηρεί με ακρίβεια τις μέρες και ώρες προσέλευσης στο Κέντρο. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως το Κέντρο τουλάχιστον 6-8 ώρες πριν. Η αναπλήρωση των χαμένων ωρών γίνεται μετά από συνεννόηση με τον Συντονιστή του Κέντρου.

Ερώτηση 5: Τι άλλο περιλαμβάνει η εκπαίδευση εκτός από σκανάρισμα σε εξεταζόμενες;

Απάντηση 5: Σκανάρισμα σε ειδικά προπλάσματα, συζήτηση περιστατικών, διαδικτυακές διαλέξεις και βίντεο.

Ερώτηση 6: Τι περιλαμβάνει η αξιολόγηση στο τέλος της εκπαίδευσης;

Απάντηση 6: Περιλαμβάνει προαιρετική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Ερώτηση 7: Υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης σε άλλη γλώσσα;

Απάντηση 7: Παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης στην Αγγλική γλώσσα.

Ερώτηση 8: Τι ποσοστό της εκπαίδευσης καταλαμβάνει το πρακτικό μέρος;

Απάντηση 8: Το μεγαλύτερο ποσοστό της εκπαίδευσης περιλαμβάνει σκανάρισμα από τον Εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο σε εξεταζόμενες, ασθενείς ή εγκύους.

Ερώτηση 9: Ποιο το μέγεθος των τμημάτων;

Απάντηση 9: Τα τμήματα είναι ολιγομελή, από ένα έως τρία άτομα.

Ερώτηση 10: Που μπορεί να απευθύνει κανείς περισσότερες ερωτήσεις;

Απάντηση 10: Στη γραμματεία του Κέντρου στο τηλ. 210 77 89 211.