ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ - ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΥ

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες απαντώνται σήμερα σε ποσοστό περίπου 8-9 ανάμεσα σε 1000 ζώντες γεννήσεις. Εξακολουθούν να αποτελούν από τις πιο σοβαρές ανωμαλίες στο έμβρυο και συνεπώς η προγεννητική εντόπισή τους κάνει δυνατή την καλύτερη συμβουλευτική προς το ζευγάρι και βελτιώνει σημαντικά το περιγεννητικό αποτέλεσμα.

Το υπερηχογράφημα καρδιάς εμβρύου αποκαλύπτει συγγενείς καρδιοπάθειες με απώτερη θετική επίδραση στην πρόγνωση του παιδιού όσο νωρίτερα τεθεί η διάγνωση.

Στη Μονάδα μας πραγματοποιούνται υπερηχογραφήματα καρδιάς εμβρύου από καταρτισμένο στο αντικείμενο προσωπικό με τη συμβολή κατάλληλων υπερηχογραφικών κεφαλών αναβαθμισμένων με λογισμικό για απεικόνιση καρδιάς εμβρύου. Έτσι αναδεικνύονται επικοινωνίες μεταξύ των κοιλοτήτων της καρδιάς του εμβρύου, υποπλασίες των κοιλοτήτων αυτών, στενώσεις ή ανεπάρκειες των καρδιακών βαλβίδων, τετραλογία Fallot, μετάθεση μεγάλων αγγείων, καθώς και άλλες σπανιότερες διαταραχές.

eugenideio gr6

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΗΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΒΙΟΨΙΑ ΧΟΡΙΑΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ
ΕΜΒΡΥΙΚΟ DNA
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ DOPPLER
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 3D-4D
ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ
ΚΥΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΛΙΓΑΜΝΙΟ
ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
ΠΡΟΩΡΗ ΡΗΞΗ ΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΔΥΜΟΣ ΚΥΗΣΗ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΥΗΣΗΣ
ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ
HPV DNA ΤΕΣΤ
ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΩΝ
ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΥΔΡΟΣΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ - ΣΜΝ
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ - ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
ΠΡΟΠΤΩΣΗ - ΑΚΡΑΤΕΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ - ΘΑΛΑΜΟΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΝΕΑ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΑΦΙΣΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

phone green press md Κλείστε Ραντεβού - 210 7208189